Familjedag vid Rastälven

Arbetsdag vid Nora Scoutkårs lägerplats, Rastälven.