Game of Scouts – Winter is coming!

Du har väl anmält dig till Nora scoutkårs vinterläger i Hammarby 10-12 mars!?

Var Redo! -Kontakta din avdelningsledare idag!

Vinter Games

Märkliga ljud och ljussken har återigen iakttagits i trakten av Hammarby. Äldre boende i området ser likheter från sin barndom.

En börs med 8 Drakguld har påträffats vid Hammarby Bygdegård. Nytrampade stigar slingrar sig i den djupa snön och hastigt släckta eldar har påträffats.

 

Det kan bara betyda en sak, legenden är sann! Vi står inför The Awakening of the Dragon! Drakmodern har vaknat och kallar på sina undersåtar. Det är dags att skydda borgen!

 

Drake Vintergames