Kom till Scouterna på Nora Natt

Nora scoutkår hälsar alla varmt välkomna till Söderlånggatan 9 för att slöjda i lokalen under Nora Natt.

Vi grillar korv på gården

7 mars mellan kl 19:15 – 21:00.

 

http://kommun.nora.se/download/18.7d5544b714ba310e949c0a/1424946053624/noranattprogram15_2_liten.pdf