Nora Scouthem

Stiftelsen Nora Scouthem är en stiftelse som har till ändamål att förvärva eller uppföra, äga och förvalta byggnader med därtill hörande jordområden, avsedda för den scoutverksamhet föreningen Nora Scoutkår bedriver.

I dagsläget äger och förvaltar Nora Scouthem en fastighet i centrala Nora där scoutkårens dagliga verksamht bedrivs samt en lägerplats norr om Nora.

Är du intresserad av att göra ett ideellt arbete tillsammans med oss i Nora Scouthem så söker vi personer som kan hjälpa till med den dagliga skötseln och även punktinsatser vid större arbeten.

Är du snickare, vvs’are, elektriker eller bara händig och vill stödja scoutverksamheten i Nora? tveka inte att höra av dig till oss!

Hälsningar:

Stiftelsen Nora Scouthem

norascoutkar@gmail.com

0587-139 96