alder-utmanare

Då intresset för scouting varit stort i Ljusnarsbergs Kommun så startade Nora scoutkår under 2014, en kåravdelning i Kopparberg, på initiativ av scoutledare Maaike Schous.

Verksamheten för barn/ungdom pågår för fullt.

Välkommen att kontakta oss !
Kontakt

[bifogade-filer]