Bergslagssouterna är en underavdelning till Nora Scoutkår som drivs i Hällefors/Lessjöfors och Kopparberg. En nybliven scoutledare såg intresset av scouting även i Kopparberg och Hällefors och startade 2014 en avdelning genom oss i Nora scoutkår. Ansvarig ledare är Maaike Schous och verksamheten bedrivs idag huvudsakligen i området Lesjöfors/Hällefors.