Vid frågor är du välkomen att kontakta oss, styrelsen kan du komma i kontakt med via uppgifterna nedan. Under varje avdening finner du även uppgifter till respektive avdelningsledare.

Nora Scoutkår

Adress: Söderlånggatan 9, 713 35, Nora

Faktura adress: Nora Scoutkår, C/O Lottika Almnor,

Skogsbrynet 5, 711 34, Lindesberg

Epost: norascoutkar@gmail.com

Telefon: 072-219 60 38 [Vice kårordförande]

Styrelse

Natalie Andersson

Ledamot

Lars Eriksson

Ledamot, Stiftelsen Nora Scouthem

Övriga förtroendeuppdrag

Gunnar Karlsson

Fastighet

Larz Almnor

Materialförvaltare

Sune Gunnarson

Materialförvaltare

Sonja Schwarzkopf

Marknadsgrupp

Thomas Vuotari

Marknadsgrupp

Olle Bohman

Fastighet

Lars Eriksson

Fastighet

Sofia Wiberg

Valberedning

Ledare på avdelningen Utmanare

Ledare på avdelningen Upptäckare

Charlotte Torgen

Ledare

Sofia Wiberg

Valberedning

Ledare på avdelningen Spårare

Anders Westergren

Avdelningsledare

Cecilia Broman

Ledare

Ledare på avdelningen familjescouterna

Sonja Schwarzkopf

Avdelningsledare

Ledare på avdelningen Äventyrare

Svante Broman

Avdelningsledare

Johan Dalman

Johan Dalman