Bli en av oss!

Scouterna är en världsrörelse med 65 miljoner medlemmar. Scouterna i Sverige har 75 000 medlemmar. Nora Scoutkår har de senaste åren växt likt hela scoutrörelsen och friluftslivet i Sverige. Vi är idag en förening med ungefär 120 medlemmar och vi har verksamhet i stort sett alla åldrar.

Nu behöver vi fler engagerade vuxna som vill vara med och skapa en värdefull fritid för barn och unga. Scouterna är en verksamhet fylld med äventyr och kompisar. För att kunna uppnå det och leverera värdefull verksamhet är vi beroende av våra duktiga ledare och nu kan du bli en av dem.

Vi söker dig som vill engagera dig i vår barn- och ungdomsverksamhet. Avdelningarna träffas en vardagkväll i veckan och några enstaka helger varje termin. Vi arrangerar och deltar också på ett antal läger varje år, bland annat vinterläger, sommarläger och vårt eget kårläger varje vår.

Du behöver inte själv ha varit scout och du behöver inte heller ha jättemycket kunskap om friluftsliv och scouting för vi lär av varandra. Det är däremot en fördel om du har erfarenhet av att vists i skog och mark. Vi ser gärna också att vi kan få in lite spetskompetenser tillexempel inom paddling, klättring eller likande.

Alla nya ledare som rekryteras kommer att ges en introduktion och möjlighet att gå sida vid sida med erfarna ledare för att så småningom kunna ta större ansvar. I Scouterna finns det möjlighet till kompetensutveckling inom både ledarskap och friluftsliv. Scouternas Folkhögskola erbjuder både digitala och fysiska kurser/utbildningar inom bland annat ledarskap, friluftsliv, NPF, projektledning och leda för en hållbar värld.

Nya ledare kommer att få lämna ett utdrag ur belastningsregistret samt genomgå vår obligatoriska webbutbildning Trygga Möten.

Är du intresserad eller har frågor är du varmt välkommen att höra av dig till oss!

Du når ordförande Zebastian Almnor via e-post eller telefon,

norascoutkar@gmail.com  eller 072-219 60 38