I medlemsavgiften ingår det mesta av den verksamhet vi genomför. När vi har läger tillkommer oftast en extra avgift.

Just nu är medlemsavgiften i vår kår 380 kronor per år. Medlemsavgiften faktureras från Riksorganisationen och delas upp på två (2) terminsfakturor (halva beloppet per gång). Om det finns fler familjemedlemmar i samma familj får man *Familjerabatt.

*Familjerabatt:
Andra familjemedlemmen: 100 kronor rabatt.
Fler familjemedlemmar: 200 kronor rabatt/familjemedlem.

Således blir avgiften:
Familjemedlem ett: 380 kronor/år.
Familjemedlem två: 280 kronor/år.
Och följande familjemedlemmar: 180 kronor/familjemedlem och år.

I medlemsavgiften ingår medlemskap i Nora scoutkår, olycksfallsförsäkring, medlemskap i förbundet Scouterna samt i en av världsscoutorganisationerna, WOSM för pojkar och WAGGGS för flickor.