Här hittar du kontaktuppgifter till ledare i vår kår.

 

Styrelse

Natalie Andersson

Ledamot

Sune Gunnarson

Ledamot

Lars Eriksson

Ledamot, Stiftelsen Nora Scouthem

Övriga förtroendeuppdrag

Gunnar Karlsson

Fastighet

Larz Almnor

Materialförvaltare

Sune Gunnarson

Materialförvaltare

Sonja Schwarzkopf

Marknadsgrupp

Thomas Vuotari

Marknadsgrupp

Olle Bohman

Fastighet

Lars Eriksson

Fastighet

Sofia Wiberg

Valberedning

Ledare på avdelningen Utmanare

Ledare på avdelningen Upptäckare

Svante Broman

Avdelningsledare

Ledare på avdelningen Spårare

Anders Westergren

Avdelningsledare

Ledare på avdelningen familjescouterna

Sonja Schwarzkopf

Avdelningsledare

Cecilia Broman

Ledare

Charlotte Torgen

Ledare

Ledare

Sonja Schwarzkopf

Avdelningsledare

Anders Westergren

Avdelningsledare

Svante Broman

Avdelningsledare

Cecilia Broman

Ledare

Charlotte Torgen

Ledare

Gunnar Karlsson

Fastighet

Natalie Andersson

Ledamot

Sune Gunnarson

Ledamot

Lars Eriksson

Ledamot, Stiftelsen Nora Scouthem

Larz Almnor

Materialförvaltare

Sune Gunnarson

Materialförvaltare

Sonja Schwarzkopf

Marknadsgrupp

Thomas Vuotari

Marknadsgrupp

Olle Bohman

Fastighet

Lars Eriksson

Fastighet

Sofia Wiberg

Valberedning