Här hittar du kontaktuppgifter till ledare i vår kår.

 

Styrelse

Natalie Andersson

Ledamot

Lars Eriksson

Ledamot, Stiftelsen Nora Scouthem

Övriga förtroendeuppdrag

Gunnar Karlsson

Fastighet

Larz Almnor

Materialförvaltare

Sune Gunnarson

Materialförvaltare

Sonja Schwarzkopf

Marknadsgrupp

Thomas Vuotari

Marknadsgrupp

Olle Bohman

Fastighet

Lars Eriksson

Fastighet

Sofia Wiberg

Valberedning

Ledare på avdelningen Utmanare

Ledare på avdelningen Upptäckare

Charlotte Torgen

Ledare

Sofia Wiberg

Valberedning

Ledare på avdelningen Spårare

Anders Westergren

Avdelningsledare

Cecilia Broman

Ledare

Ledare på avdelningen familjescouterna

Sonja Schwarzkopf

Avdelningsledare

Ledare på avdelningen Äventyrare

Svante Broman

Avdelningsledare

Johan Dalman

Johan Dalman

Ledare

Sonja Schwarzkopf

Avdelningsledare

Anders Westergren

Avdelningsledare

Svante Broman

Avdelningsledare

Cecilia Broman

Ledare

Charlotte Torgen

Ledare

Gunnar Karlsson

Fastighet

Natalie Andersson

Ledamot

Lars Eriksson

Ledamot, Stiftelsen Nora Scouthem

Johan Dalman

Johan Dalman

Larz Almnor

Materialförvaltare

Sune Gunnarson

Materialförvaltare

Sonja Schwarzkopf

Marknadsgrupp

Thomas Vuotari

Marknadsgrupp

Olle Bohman

Fastighet

Lars Eriksson

Fastighet

Sofia Wiberg

Valberedning