Avdelningar

I en scoutkår finns det olika avdelningar som är uppdelade efter scouternas åldrar.

I vår kår har vi sex stycken avdelningar fördelade på en bäver-, en spårar-, en upptäckar-, en äventyrar-, en utmanar- och en roveravdelning. (Se Avdelningar för mer information.)

Varje avdelning som är tillräckligt stor är uppdelad i patruller (små grupper). En patrull består av fem till åtta medlemmar. I patrullen får scouterna träna sitt ledarskap genom att leda andra som är yngre eller lika gamla. Varje avdelning träffas en gång i veckan (utom utmanarna som har ett längre möte varannan vecka) i vår lokal eller utomhus.

Styrelsen och årsmöte

Kåren har en, av medlemmarna, vald styrelse som träffas vid behov. På styrelsemötena diskuterar man bland annat kommande aktiviteter, ledarsituationen, följer upp ekonomin och allt som hör en förening och scoutkår till. Årsmöte sker mellan januari och mars varje år med mål att ha den i januari.

Säkerhet för verksamheten

Nora Scoutkår har ett långt gånget säkerhetsarbete som uppdateras kontinuerligt för att se till att inga övergrepp sker. Detta inkluderar våra internetaktiviteter.

Styrelsemedlemmar och ledare får varje år visa upp ett belastningsregisterutdrag i samband med årsmötet (eller när man tillträder som ny) för att ytterligare höja säkerheten för våra barn och verksamheten. Vi gör detta under former som även tar hänsyn till den personliga integriteten för den enskilde ledaren/styrelsemedlemmen.

Medlemsregister

Kåren har också ett medlemsregister som uppdateras löpande.

Lokal- och lägerområdesskötsel

Stiftelsen Nora Scouthem sköter om våra lokaler och lägerområde.