Här kan du ladda ned de filer som finns uppladdade på Scoutservice.

Du hittar även länkar till våra externa filbanker för böcker och bilder.

Se även kårens filbank under ladda ner. Där hittar du olika hjälpmedel som kan vara bra att ha som ledare, som .pdf-skrivare och våra egna dokument.

Dokument som reglerar vår verksamhet

 • Styrdokument – styrdokument som beslutats av Scouternas stämma eller Scouternas styrelse.

Scoutverksamhet

 • Programböcker – Ledarboken, åldersgruppernas böcker och Glöd.
 • Programmaterial – programmaterial för ledare för de olika åldersgrupperna.
 • Terminsprogram – färdiga terminsprogram med förslag på aktiviteter.
 • Mallar för terminsprogram, [bifogade-filer]

Se även Aktivitetsbanken och Märkessystemet på Scouterna.se.

Stöd till kåren

 • Bildbank – bildbank där du kan ladda ner våra bilder i hög upplösning.
 • Blanketter – blanketter för att ansöka om exempelvis bidrag eller förtjänstmärken.
 • Mallar – dokumentmallar för Office som följer Scouternas grafiska profil samt mallar för specifika ändamål, exempelvis stadgar och pressmeddelanden.
 • Manualer – manualer för våra IT-system exempelvis Scoutnet eller kårsajt i EpiServer.
 • Rekryteringsmaterial – material som du kan använda i kårens rekrytering.
 • Vägledningar – vägledningar för bland annat hur du utvecklar kårens verksamhet, ekonomi och organisation.

 

Här kan du ladda ned Nora Scoutkårs logotyper som en zipfil.