Uttalande med anledning av Covid-19

16 mars, 2020 av Zebastian Almnor

Vid ett extrainsatt styrelsemöte den 16/3-2020 beslutade styrelsen för Nora Scoutkår att göra vissa förändringar i den fortsatta verksamheten på grund av det rådande läget med Covid-19.

Vi kommer att fortsätta med våra vanliga veckomöten tillvidare, beslutar däremot Nora Kommun att stänga skolorna i Nora kommer detta resultera i att vi pausar vår verksamhet, men så är inte fallet just nu.

Vi kommer i möjligaste mån att genomföra möten utomhus och vi ställer in samtliga aktiviteter med övernattningar tillsvidare.  Detta gäller även vårt kårläger som var planerat till den 29-31/5. Vissa möten kan komma att ställas in, detta meddelar er avdelningsledare isåfall.

Vi vill också vara tydliga med att vi inte vill att barn med symtom oavsett grad kommer till möten, detta för att minska smittspridningen.

Vi kommer att genomföra vårt årsmöte den 29/3 som beräknat, dock kommer vi att förkorta mötet och endast dagordningen och motionerna kommer att behandlas. Mötet kommer att utformas så att vi möjliggör för avstånd mellan mötesdeltagarna.

 

Vid frågor är ni välkomna att kontakta kårstyrelsen genom:

Ordförande Thomas Vuotari, 070-417 70 11

Vice Ordförande Zebastian Almnor, 072-219 60 38

Alt e-post: norascoutkar@gmail.com